Miestas tampa pasauliu, kai myli vieną iš jame gyvenančių žmonių...

Bendruomenės istorija

     Asociacija Klaipėdos žvejybos uosto bendruomenė įsikūrė 2018-07-11 d. Pagrindinis jos tikslas - suburti mūsų gyvenamojoje teritorijoje gyvenančius asmenis, puoselėti ir palaikyti  tvirtus bendruomenės narių tarpusavio ryšius, padėti vieni kitiems. Skatinti ir palaikyti bendruomenės narių kultūrinę, švietimo ir socialinę raidą bei pilietiškumą, viešinti istorinius duomenis apie vietos teritoriją ir su ja susijusius asmenis. Kurti ir puoselėti saugią, sveiką ir patogią gyvenamąją aplinką, ją gražinti ir plėtoti. Bendrauti ir bendradarbiauti bei palaikyti bendradarbiavimo ryšius su kitomis institucijomis, bendruomenėmis ir kitomis įstaigomis.

Per šį laikotarpį padėjome organizuoti LR aplinkos apsaugos ministerijos akciją „Misija nulis“, taip pat šiuo metu vykdome akciją „ Pripildyk mokinio kuprinę gerumu “.  

Vykdėme projektus:

2018 ir 2019 m. ,, STIPRI IR VEIKLI BENDRUOMENĖ,, 

2019 – 2020 m. vykdėme projektą ,,IŠMANI BENDRUOMENĖ‘‘.

Nuolat sprendžiame gyventojams aktualias problemas, daugėja norinčių aktyviai veikti bendruomenės narių, kad galėtume gyventi patogiau, saugiau ir jaukiau.